Kategoriarkiv: Kontrakt

Kontraktmøde med HusCompagniet

Efter en lille uges venten ringede vores advokat og meddelte at han var blevet enig med HusCompagniet med kontraktbetingelserne. 🙂 Kort efter ringede HusCompagniet og vi aftalte at mødes Tirsdag d. 11 Juni, til gennemgang af materialer samt underskrift af kontrakt.

Jeg vil til hver en tid anbefale at få en advokat til at kigge betingelserne igennem, således man er 100% sikker på betydningen af hver paragraf samt eventuelle tilføjelser der måtte være. Den kontrakt HusCompagniet bruger er ABT93, hvilken er standard betingelser til total entrepriser. Allerede der er man nogenlunde godt stillet. Som bilag til kontrakten fik vi tilføjet følgende betingelser:

 1. Der skal ikke stilles bankgaranti henset til, at byggeriet først er fastsat til den 1.4.2015. Bankgaranti skal være etableret senest 1.4.2015, dog senest 1 uge før arbejdet på grunden (jordarbejdet) påbegyndes
 2. HusCompagniets tilbud på ekstrafundering skal indgå som en del af entreprisekontrakten og vedlægges som bilag (bilag 4).
 3. Skal der stilles en pengeinstitutgaranti på et senere tidspunkt, kan det ikke accepters, at der skal være tale om en blank anfordrings garanti. Hvis HusCompagniet ønsker udbetaling i henhold til sikkerheden, skal entreprenøren skriftligt fremsende meddelelse til køber og pengeinstituttet med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Der skal herefter ske udbetaling til HusCompagniet inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst med mindre køber forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalings krav er berettiget.
 4. Købesummen er først forfaldent, når fejl og mangler på afhjælpningsliste er udbedret, og sælger kan således først anmode om frigivelse af bankgaranti, når fejl og mangler er udbedret.
 5. Mangler, som påvises ved aflevering, skal vederlagsfrit være afhjulpet senest 4 uger efter aflevering.
 6. Ad almindelige betingelser § 10. Sælger må ikke ændre konstruktioner eller udførelsesmåder uden skriftlig accept fra køber.
 7. Køber ønsker, at der udarbejdes en tidsplan. Tidsplan skal være udleveret inden opstart af projekt.
 8. Køber ønsker udleveret en byggenøgle.
 9. Køber skal have ret til at sætte byggesagkyndig på.
 10. Køber skal have ret til omkostningsfrit indtil 31.12.2014 at ændre i materialer og plantegning. Såfremt køber vælger dyre løsninger eller materialer, skal der fortsat betales herfor.
 11. Alle de opgaver, som køber selv skal forestå, skal fremgå af kontrakten.
 12. Der ønskes fast aftale om byggemøder – gerne ugentligt og gerne som telefonmøder. Det forventes, at der bliver tale om mandagsmøder.
 13. Hvis sælger vælter eller beskadiger skelpæle, skal disse genetableres af sælger for sælgers regning.

NU er kontrakten underskrevet og HusCompagniet skal bygges vores hus, vi glæder os 🙂

PS. Ønsker du et par råd  til kontrakten, så kontakt os, vi hjælper gerne.

– Regina & Mads

Møde med vores advokat

Sidste fredag var vi til møde med vores advokat ude i Hunderup kvarteret, som skulle gennemgå vores entreprisekontrakt fra HusCompagniet. Dem benyttede vi også tidligere, da vi købte grunden. Vi havde gennemgået kontrakten derhjemme i fællesskab, og lavet en kommentar-/spørgeliste som vi havde sendt til advokaten.

I en god time snakkede vi om betydningen af ordvalget i kontrakten, og hvilken betydning det havde for os. Det gav en god forståelse, så vi nu er sikre på kontraktens indhold. Mange af vores kommentar, var advokaten enig i. Det viste sig at advokaten ikke havde de store kommentar udover vores egen gennemgang, men det er nu alligevel en god sikring at benytte en advokat til dit livs investering. Så den lille betaling betyder intet i sådan en entreprisesum.

Advokat Helbing er billige og dygtige, og gør meget ud af at forberede sig, var meget positivt overrasket ved grundkøb. Der var billeder af grunden fra 1954 og frem, som viste det var landbrugsjord m. v.

Advokaten har udfærdiget et brev til HusCompagniet med vores ændringer til kontrakten og nu mangler vi bare svar fra dem, og så er vi klar til at underskrive kontrakten på vores drømmehus 🙂

– Regina & Mads

Entreprisekontrakt med…

Da vi startede vores drøm om at bygge hus havde vi bestilt et katalog hos HusCompagniet, og efter få dage modtog vi deres kataloger med plantegninger og hus typer. Vi satte os ned en aften og gennemgik dem alle sammen, og fik snakket om vores ønsker til  vores kommende hus. Efter vores snak fik vi sammenfattet vores ønsker som i store træk er:

 • Adskilt voksen/børneafdeling
 • Depot ved køkken
 • To indgange
 • Kontor og gæsteværelse
 • 2 børneværelser
 • Walk-in closet

Regina mener at jeg har lovet hende et walk-in closet, hvilket jeg dog ikke kan huske, men idéen er jo god nok 🙂

Der gik ikke mange dage efter vi havde modtaget katalogerne, før en sælger fra HusCompagniet kontaktede os, og vi bookede et møde. Mødet skulle foregå hos HusCompagniet i Haderslev, en af deres jyske afdelinger da vi oprindeligt tænkte på at bygge i Kolding. Det blev dog kun til ét møde, da vi senere fandt en grund i Middelfart, og derfor skulle snakke med HusCompagniet i Odense.

Samtidig med at vi tog kontakt til HusCompagniet, snakkede vi ligeledes med DanHaus og Eurodan-Huse, og fik udarbejdet et tilbud ud fra plantegning og materialeliste valgt hos HusCompagniet. Det betød at alle fik samme udbudsmateriale for at gøre det nemmere  for os at vælge entreprenør i sidste ende.

HusCompagniet:

Vores første oplevelse som kommende byggeherre var med HusCompagniet i Haderslev, og oplevelsen med at vælge materialer, og visualisere sig huset, var en virkelig god oplevelse for os og vi var enige om at “dette er rigtigt for os. HusCompagniet er dem i Danmark der bygger flest huse og deres setup passer os rigtig godt, med indlejede håndværker der skal yde for at forblive partnere med HusCompagniet.

DanHaus:

DanHaus er belligende i Esbjerg, hvor vi havde aftalt et møde efter arbejde. Før mødet startede fik vi en rundvisning i deres produktion samt en fortælling om hvordan de bygger deres huse og hvilke fordele de mener de har. Alle elementer bliver produceret i Esbjerg, og kørt direkte på byggepladsen når alle er færdige. Væggene bliver derefter rejst på én dag, hvorefter de montere spær og undertag. Det er en af deres største fordele da huset ikke står ‘åbent’ mere end 2 dage, hvilket mindsker tørretiden.

Eurodan-huse:

Eurodan har kontor i Odense hvor vi havde arrangeret et møde en søndag. Sælgeren havde modtaget udbudsmaterialet, og var derfor godt forberedt. Den største fordel ved Eurodan, er ved underskrift at entreprise hos dem bliver prisen på huset ikke højere, altså ingen uforudesete regninger. Derudover kan vi skrive kontrakt med dem, og holde prisen 12 måneder frem, da vi først skal bygge i April 2015.

Det store valg:

Vi sad nu med 3 tilbud, og selvom udbudsmaterialet var ens for alle sad vi med 3 meget forskellige tilbud. DanHaus havde ikke fundet den flise som vi ønskede, men havde der sat et beløb af. Vi ved dog ikke hvad flisen koster, så vi var i tvivl om det var nok. Prismæssigt lå HusCompagniet billigst efterfulgt af Eurodan-huse der lå 200.000,- efter, MEN med et tilbud der gjaldt 12 måneder, og en fastprisgaranti. Afsat beløb til hvidevarer og inventar var også vidt forskelligt.

I sidste ende valgte vi at HusCompagniet skulle bygge vores hus. Det var baseret på byggekvaliteten på deres udstillingshuse, samt vi synes vi fik mere for pengene, og en samlet mavefornemmelse.

– Regina & Mads